Skadedjursförsäkring

Anticimex skadedjursförsäkring ingår i din villa- och fritidshusförsäkring.

Om du har villa- eller fritidshusförsäkring hos oss ingår hjälp om du drabbas av olika typer av skadedjur i ditt bostadshus. Genom vårt samarbete med Anticimex får du hjälp med råd och eventuell sanering vid skada. Exempel på skadedjur är svartmyror, getingar, silverfiskar, vägglöss, råttor och möss.

Försäkringen börjar gälla efter en godkänd besiktning eller senast 6 månader för villa och 9 månader för fritidshus efter begynnelsedagen, såvida Anticimex inte dessförinnan nekat eller meddelat undantag från försäkringen. När försäkringen börjar gälla inträder Anticimex ansvar från begynnelsedagen.

I försäkringsvillkoret på ditt försäkringsbrev kan du läsa mer om din skadedjursförsäkring.

Kontakta Anticimex

Behöver du hjälp med sanering av skadedjur kan du kontakta Anticimex direkt. Ha gärna ditt försäkringsbrev till hands.

+46(0)75-245 10 00
www.anticimex.com