Stuga i Värmland

Fritidshusförsäkring

Fritidshusförsäkringen kan ge ersättning för skador på ditt fritidshus, saker du har i huset och tomten det står på. Dessutom innehåller den rättsskydd och ansvarsskydd för dig som fastighetsägare.

Vad ingår i fritidshusförsäkringen?

Egendomsskydd för din och medförsäkrades lösegendom i fritidshuset, ditt fritidshus och tomt. I försäkringen ingår bland annat:

 • Skada som uppkommer vid stöld och skadegörelse
 • Brand-, explosions- och nedsotningsskador
 • Vatten-, olje- och andra läckageskador
 • Storm-, hagel- och blixtskador
 • Översvämnings- och naturskador
 • Skada på installationer och hushållsmaskiner
 • Livsmedel som förstörs när kyl eller frys går sönder
 • Skada orsakad av trafikolycka med fordon
 • Skada på glasrutor
 • Sanering av bostadsohyra
 • Ansvarsskydd - om någon kräver dig, som ägare av fritidsfastigheten, på skadestånd
 • Rättsskydd - om du hamnar i en tvist, som ägare av fritidsfastigheten, och behöver anlita advokat

Fritidshusförsäkringen gäller för dig som försäkringstagare och din familj på den adress som anges i försäkringsbrevet.

Var gäller fritidshusförsäkringen?

Fritidshusförsäkringen gäller på den fastighet som anges i försäkringsbrevet.

Tilläggsförsäkringar

 • Allrisk byggnad

Mer om tilläggsförsäkringar

Se försäkringsbrevet för närmare information om vilka tilläggsförsäkringar som ingår i din försäkring, och vilka du kan välja till själv.

 

Mer information om din försäkring och försäkringsbelopp hittar du i villkoren och i ditt försäkringsbrev eller din offert.

Anticimex skadedjursförsäkring

Om du har din fritidshusförsäkring hos oss ingår hjälp om du drabbas av olika typer av skadedjur i ditt bostadshus.
Genom vårt samarbete med Anticimex får du hjälp med råd och eventuell sanering vid skada.

Läs mer om skadedjursförsäkringen

Få upp till 20% rabatt

Inbrottslarm

10% rabatt på din boendeförsäkring om du har ett inbrottslarm som är kopplat till larmcentral/säkerhetsbolag.

Vattenfelsbrytare

10% rabatt på din boendeförsäkring om du har elektronisk avstängning av inkommande vatten vid läckage. Med en vattenfelsbrytare hemma stängs inkommande vattnet till huset av både vid större och mindre läckage. En vattenfelsbrytare är det bästa du kan låta installera i ditt hus för att slippa få en stor vattenskada.