Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter. Har du frågor, kontakta oss.

De personuppgifter som försäkringsbolaget hämtar in om dig behandlas i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR). När du som kund lämnar personuppgifter till Västra Värmlands Försäkringsbolag så kommer denna information behandlas. Ett exempel på behandling av personuppgifter som görs är när information sammanställs och lagras för att skapa ett försäkringsbrev. Vi behandlar endast uppgifter som du som kund tillhandahållit via telefon, mail eller kundmöte. Exempel på kundmöte kan vara när vi besöker kund för att erbjuda tecknande av försäkring eller när vi besöker kund för att reglera skada.

Västra Värmlands Försäkringsbolag behandlar kunduppgifter för att kunna fullgöra avtal, det vill säga hantera det försäkringsskydd vi erbjuder våra kunder. Vi behandlar personuppgifter i form av namn, personnummer, adress samt kontaktuppgifter. Vi kan också behandla uppgifter som kan kopplas till individer, exempelvis fastighetsbeteckningar och bilder på byggnader. Vi behandlar också personuppgifter för att fullgöra rättsliga förpliktelser och kunna framställa rättsliga anspråk. Det finns också en möjlighet att bolaget måste behandla personuppgifter om det syftar till att skydda en individ.

Västra Värmlands Försäkringsbolag behandlar inte personuppgifter för att distribuera till annan organisation eller motsvarande om detta inte är motiverat för att fullgöra avtal. I de fall personuppgifter delas till annan organisation finns personuppgiftsbiträdesavtal upprättat för att skydda den registrerades rättigheter.

Personuppgiftsansvarig är:
Västra Värmlands Försäkringsbolag
Klässbolsvägen 15b
671 95 Klässbol

Här hittar du Anticimex personuppgiftspolicy »