Interiör

Hemförsäkring

Hemförsäkringen kan ge ersättning för dina saker om de blir stulna eller skadas. Dessutom innehåller den reseskydd, överfallsskydd, rättsskydd och ansvarsskydd.

Vad ingår i hemförsäkringen?

Hemförsäkringen gäller för dig som försäkringstagare och de medlemmar av ditt hushåll som är folkbokförda och bosatta på den adress som anges i försäkringsbrevet. En hemförsäkring är ett egendomsskydd för din och medförsäkrades lösegendom. I försäkringen ingår bland annat:

 • Skada som uppkommer vid stöld och skadegörelse
 • Brand-, explosions- och nedsotningsskador
 • Vatten-, olje- och andra läckageskador
 • Storm-, hagel- och blixtskador
 • Översvämnings- och naturskador
 • Skada på installationer och hushållsmaskiner
 • Livsmedel som förstörs när kyl eller frys går sönder
 • Skada orsakad av trafikolycka med fordon
 • Skada orsakad av vilda djur i bostaden
 • Transportskada vid flytt som du själv har hand om
 • Merkostnader för annat boende om din bostad förstörs av brand eller vattenskada

Personskydd för dig och medförsäkrade:

 • Krisförsäkring – behandlingskostnad hos psykolog eller terapeut om du drabbats av exempelvis en brand i din bostad
 • Skydd vid id-stöld – hjälp om någon utomstående använder din identitet för att till exempel låna pengar eller teckna abonnemang
 • Ansvarsskydd – om någon kräver dig på skadestånd
 • Rättsskydd – om du hamnar i en tvist och behöver anlita advokat
 • Överfallsskydd – om du råkar ut för misshandel.

Reseskydd avseende bland annat:

 • Nödvändiga och skäliga kostnader för sjukvård och resor till följd av akut sjukdom eller olycksfall du drabbas av under resan
 • Kostnader för tandvård vid akuta tandbesvär under resan
 • Avbruten resa på grund av akut sjukdom eller olycksfall under resan, eller allvarliga händelser hemma
 • Stöld av medfört bagage, pengar och värdehandlingar
 • Merkostnader för hemresa på grund av naturkatastrof, terrordåd eller krig

Var gäller hemförsäkringen?

Hemförsäkringen gäller i hela Norden. Den gäller också på resa i hela världen under de första 45 dagarna av resan. Är du inte bosatt i Sverige gäller försäkringen endast i Sverige.

 

Mer information om din försäkring och försäkringsbelopp hittar du i villkoren och i ditt försäkringsbrev eller din offert.