Gård Värmland

Gårdsförsäkring

Gårdsförsäkringen kan ge ersättning för skada på dina gårdsbyggnader, gårdens markanläggningar och gårdens lösegendom. Dessutom innehåller den ansvarsskydd, rättsskydd och krisförsäkring.

Vad ingår i gårdsförsäkringen?

Försäkringen är anpassad för dig som äger eller bor på en lantbruksfastighet och som bedriver verksamhet i mindre skala, med högst 50 000 kr i omsättning exklusive skogsbruk.

Gårdsförsäkringen gäller för dig som försäkringstagare och de medlemmar av ditt hushåll som är folkbokförda och bosatta på den fastighet som anges i försäkringsbrevet.

Gårdsförsäkringen ger ett egendomsskydd för dina gårdsbyggnader, gårdens markanläggningar och gårdens lösegendom. I försäkringen ingår bland annat:

 • Brand-, blixtnedslag, explosions- och nedsotningsskada
 • Skada som uppkommer genom stöld, tjuvslakt och skadegörelse
 • Skada på egendom genom kollision, vältning, påkörning och dikeskörning samt på transporterat gods
 • Storm-, hagel- och snötrycksskada
 • Översvämnings- och naturskador
 • Skada på egendom till följd av dammbrott
 • Vatten-, olje- och andra läckageskador
 • Merutgifter och hyresbortfall om dina gårdsbyggnader eller gårdslösöret blir obrukbart till följd av en egendomsskada
 • Skada på gårdsbyggnad som är under uppförande, om- eller tillbyggnad under försäkringsåret (investeringsskydd)
 • Skada till följd av elavbrott.

Personskydd för dig och medförsäkrade:

 • Krisförsäkring - behandlingskostnad hos psykolog eller terapeut om du drabbats av exempelvis en brand på gården eller i din skog
 • Ansvarsförsäkring - om någon skulle kräva dig på skadestånd kopplad till den fastighet eller verksamhet som omfattas av försäkringen.
 • Rättsskyddsförsäkring - om du hamnar i en tvist kopplad till den fastighet eller verksamhet som omfattas av försäkringen.

Var gäller gårdsförsäkringen?

För gårdsbyggnader och gårdens markanläggningar gäller försäkringen på det försäkringsställe som anges i försäkringsbrevet. För gårdens lösegendom gäller försäkringen inom Norden.

Möjliga tilläggsförsäkringar

 • Skogsförsäkring

Mer om tilläggsförsäkringar

Se försäkringsbrevet för närmare information om vilka tilläggsförsäkringar som ingår i din försäkring, och vilka du kan välja till själv.

 

Mer information om din försäkring och försäkringsbelopp hittar du i villkoren och i ditt försäkringsbrev eller din offert.

Anticimex skadedjursförsäkring

Om du har din gårdsförsäkring hos oss ingår hjälp om du drabbas av olika typer av skadedjur i ditt bostadshus.
Genom vårt samarbete med Anticimex får du hjälp med råd och eventuell sanering vid skada.

Läs mer om skadedjursförsäkringen

Få upp till 20% rabatt

Inbrottslarm

10% rabatt på din boendeförsäkring om du har ett inbrottslarm som är kopplat till larmcentral/säkerhetsbolag.

Vattenfelsbrytare

10% rabatt på din boendeförsäkring om du har elektronisk avstängning av inkommande vatten vid läckage. Med en vattenfelsbrytare hemma stängs inkommande vattnet till huset av både vid större och mindre läckage. En vattenfelsbrytare är det bästa du kan låta installera i ditt hus för att slippa få en stor vattenskada.