Utsikt över sjö i Värmland

Tilläggsförsäkringar

Våra tilläggsförsäkringar ger dig ett extra skydd. De tilläggsförsäkringar du kan teckna hos oss är allrisk för lösegendom och byggnad, privatolycksfall, utökat reseskydd och skogsförsäkring.

Utökat reseskydd

Tilläggsförsäkringen Utökat reseskydd är ett komplement till reseskyddet i din hem- eller villahemförsäkring

Det utökade reseskyddet gäller i hela världen under de första 45 dagarna när du är på resa. Det gäller för obegränsat antal resor under ett år för dig och din familj. Försäkringen gäller inte vid tjänsteresa.

Förköpsinformation Utökat reseskydd

Skogsförsäkring

Komplettera grundskyddet i din gårdsförsäkring.
Försäkringen för din gård innehåller ett bra skydd men ibland kan du behöva förbättra skyddet ytterligare.
Här hittar du våra tilläggsförsäkringar.

Förköpsinformation Skogsförsäkring BAS
Förköpsinformation Skogsförsäkring MER
Förköpsinformation Skogsförsäkring MAX