Kom ihåg!

Några enkla tips och råd för att förebygga skada – och vara bättre rustad om olyckan ändå skulle vara framme.
  • Dra ur elkontakter som du inte använder. Tänk på att det inte finns någon åskfri månad.
  • Stäng inkommande vatten om du lämnar bostaden obebodd eller blir borta en längre tid.
  • Rengör golvbrunnar minst två gånger per år.
  • Sätt upp brandvarnare, skaffa brandsläckare och brandfilt.
  • Filma eller fotografera i ditt hem.
  • Spara kvitton.