Reseskydd

Reseskyddet är en trygghet som du och familjen tar med er, var ni än reser i världen.

Reseskydd i din grundförsäkring

Reseförsäkringen i din hemförsäkring gäller under resans första 45 dagar. Behöver du reseskydd längre tid och kontaktar oss före avresan, kan vi erbjuda reseförsäkringen Tillfällig utlandsvistelse. Har du barn under 18 år, som inte bor i samma bostad som du, gäller försäkringen också för dem, när de är med på resan. 

För att reseskyddet ska gälla i hela världen krävs att du är varaktigt bosatt och folkbokförd i Sverige. Annars gäller reseskyddet endast i Sverige. Försäkringen gäller för dig som privatperson och inte för skada som har samband med ditt arbete.

Försäkringen täcker det väsentliga:

 • Kostnader för sjukvård och resor till följd av akut sjukdom eller olycksfall du drabbas av under resan.
 • Kostnader för tandvård vid akuta tandbesvär – högst 5 000 kronor.
 • Avbruten resa på grund av akut sjukdom eller olycksfall under resan, eller allvarliga händelser hemma.
 • Stöld av medfört bagage – högst 100 000 kronor.
 • Stöld av pengar och värdehandlingar – högst 5 000 kronor respektive 10 000 kronor.
 • Merkostnader för hemresa på grund av naturkatastrof, terrordåd eller krig – högst 10 000 kronor.

Utökat reseskydd

Tilläggsförsäkringen Utökat reseskydd är ett komplement till reseskyddet i din hem- eller villahemförsäkring.

Det utökade reseskyddet gäller i hela världen under de första 45 dagarna när du är på resa. Det gäller för obegränsat antal resor under ett år för dig och din familj. Försäkringen gäller inte vid tjänsteresa. Om du ska vara borta längre än 45 dagar behöver du förlänga ditt skydd. Kontakta oss för mer information.

I tilläggsförsäkringen ingår:

 • Avbeställningsskydd
 • Personförsening
 • Bagageförsening
 • Resestartskydd (höjt belopp)
 • Reseavbrott (höjt belopp)
 • Outnyttjad aktivitet
 • Ersättningsresa
 • Höjt belopp för pengar

Kontakta oss för att teckna Utökat reseskydd

Läs mer om Utökat reseskydd i förköpsinformationen (pdf)

Aktsamhetskrav på resa 

För att få full ersättning ska du vara aktsam med dina saker och särskilt försiktig med pengar, värdehandlingar och stöldbegärlig egendom. Bor du på hotell ska du låsa in dina värdesaker i säkerhetsbox eller resväska.

Viktiga råd för resan

 • Packa inte pengar och värdesaker i väskan som du lämnar ifrån dig, exempelvis när du checkar in.
 • Anmäl alltid till den lokala polisen om du blir bestulen, överfallen eller drabbas av skadegörelse. Begär kopia på polisrapporten.
 • Spara alla kvitton på utlägg som du vill ha ersättning för.
 • Anlita läkare snarast (från första dagen) om du blir sjuk eller skadar dig i en olycka. Skaffa läkarintyg där det tydligt framgår diagnos och läkarens ordination, till exempel om vila.
 • Kontakta oss eller SOS International (+46 8 670 40 00) före hemresa, operation eller annan omfattande behandling.