Villa i skogen

Villahemförsäkring

Vill du försäkra dina saker, ditt hus och tomten det står på? Då behöver du en villahemförsäkring. Den innehåller dessutom reseskydd, överfallsskydd, rättsskydd och ansvarsskydd.

Vad ingår i villahemförsäkringen?

Villahemförsäkringen gäller din och medförsäkrades lösegendom samt ditt hus och din tomt. I försäkringen ingår bland annat:

 • Skada som uppkommer vid stöld och skadegörelse
 • Brand-, explosions- och nedsotningsskador
 • Vatten-, olje- och andra läckageskador
 • Storm-, hagel- och blixtskador
 • Översvämnings- och naturskador
 • Skada på installationer och hushållsmaskiner
 • Livsmedel som förstörs när kyl eller frys går sönder
 • Skada på glasrutor
 • Skada orsakad av vilda djur i bostaden
 • Transportskada vid flytt som du själv har hand om
 • Merkostnader för annat boende om din bostad förstörs av brand eller vattenskada

Personskydd för dig och medförsäkrade:

 • Krisförsäkring - behandlingskostnad hos psykolog eller terapeut om du drabbats av exempelvis en brand i din bostad
 • Skydd vid id-stöld - hjälp om någon utomstående använder din identitet för att till exempel låna pengar eller teckna abonnemang
 • Ansvarsskydd - om någon kräver dig på skadestånd
 • Rättsskydd - om du hamnar i en tvist och behöver anlita advokat
 • Överfallsskydd - om du råkar ut för misshandel.

Reseskydd avseende bland annat:

 • Nödvändiga och skäliga kostnader för sjukvård och resor till följd av akut sjukdom eller olycksfall du drabbas av under resan
 • Kostnader för tandvård vid akuta tandbesvär under resan
 • Avbruten resa på grund av akut sjukdom eller olycksfall under resan, eller allvarliga händelser hemma
 • Stöld av medfört bagage, pengar och värdehandlingar
 • Merkostnader för hemresa på grund av naturkatastrof, terrordåd eller krig.

Var gäller villahemförsäkringen?

Villahemförsäkringen gäller i hela Norden. Den gäller också på resa i hela världen under de första 45 dagarna av resan. Är du inte bosatt i Sverige gäller försäkringen endast i Sverige.

Möjliga tilläggsförsäkringar

 • Allrisk lösegendom
 • Privatolycksfall
 • Utökat reseskydd
 • Allrisk byggnad

Läs mer om tilläggsförsäkringar

Se försäkringsbrevet för närmare information om vilka tilläggsförsäkringar som ingår i just  din försäkring, och vilka du kan välja till själv.

 

Mer information om din försäkring och försäkringsbelopp hittar du i villkoren och i ditt försäkringsbrev eller din offert.

Anticimex skadedjursförsäkring

Om du har din villahemförsäkring hos oss ingår hjälp om du drabbas av olika typer av skadedjur i ditt bostadshus.
Genom vårt samarbete med Anticimex får du hjälp med råd och eventuell sanering vid skada.

Läs mer om skadedjursförsäkringen

Få upp till 20% rabatt

Inbrottslarm

10% rabatt på din boendeförsäkring om du har ett inbrottslarm som är kopplat till larmcentral/säkerhetsbolag.

Vattenfelsbrytare

10% rabatt på din boendeförsäkring om du har elektronisk avstängning av inkommande vatten vid läckage. Med en vattenfelsbrytare hemma stängs inkommande vattnet till huset av både vid större och mindre läckage. En vattenfelsbrytare är det bästa du kan låta installera i ditt hus för att slippa få en stor vattenskada.