Villa i Värmland

Villaförsäkring

Äger du ett hus eller ett radhus? Då behöver du en villaförsäkring!

Vad ingår i villaförsäkringen?

En villaförsäkring är ett egendomsskydd för ditt hus och din tomt. I försäkringen ingår bland annat:

  • Skada som uppkommer vid stöld och skadegörelse
  • Brand-, explosions- och nedsotningsskador
  • Vatten-, olje- och andra läckageskador
  • Storm-, hagel- och blixtskador
  • Översvämnings- och naturskador
  • Skada på installationer och hushållsmaskiner
  • Skada på glasrutor
  • Skada orsakad av vilda djur i bostaden
  • Ansvarsskydd - om någon kräver dig som ägare av försäkrad fastighet på skadestånd
  • Rättsskydd - om du som ägare av försäkrad fastighet hamnar i en tvist och behöver anlita advokat

Var gäller villaförsäkringen?

Försäkringen gäller för den fastighet, det vill säga huset och tomten som det står på, som anges som försäkringsställe i försäkringsbrevet.

Villaförsäkringen gäller för dig som äger fastigheten.

Mina saker då?

För dig som bor i ditt hus och även vill försäkra dina saker rekommenderar vi istället en villahemförsäkring, som ger ersättning för skada både på ditt hus, tomten och dina saker.

Mer information om din försäkring och försäkringsbelopp hittar du i villkoren och i ditt försäkringsbrev eller din offert.

Anticimex skadedjursförsäkring

Om du har din villaförsäkring hos oss ingår hjälp om du drabbas av olika typer av skadedjur i ditt bostadshus.
Genom vårt samarbete med Anticimex får du hjälp med råd och eventuell sanering vid skada.

Läs mer om skadedjursförsäkringen

Få upp till 20% rabatt

Inbrottslarm

10% rabatt på din boendeförsäkring om du har ett inbrottslarm som är kopplat till larmcentral/säkerhetsbolag.

Vattenfelsbrytare

10% rabatt på din boendeförsäkring om du har elektronisk avstängning av inkommande vatten vid läckage. Med en vattenfelsbrytare hemma stängs inkommande vattnet till huset av både vid större och mindre läckage. En vattenfelsbrytare är det bästa du kan låta installera i ditt hus för att slippa få en stor vattenskada.